CLEO

CLEO je kyslý čistiaci prostriedok na báze nepenivých tenzidov, v odpadových vodách biologicky ľahko rozložiteľný. Rozpustný vo vode. Neobsahuje fosfáty.

Katalógové číslo: CLEO Kategória: Tag

Popis produktu

CLEO je kyslý čistiaci prostriedok na báze nepenivých tenzidov, v odpadových vodách biologicky ľahko rozložiteľný. Rozpustný vo vode, vhodný pre povrchy odolné kyselinám, ako sú PVC podlahovina a pod. Neobsahuje fosfáty. Dobre odstraňuje vodný kameň, hrdzu, nepoškodzuje chrómované povrchy.

Vlastnosti:

Mimoriadne účinný penivý kyselinový čistiaci prostriedok určený na odstraňovanie nečistôt spôsobených anorganickými usadeninami, ako je vodný, mliečny a pivný kameň, hrdza a pod., najmä v potravinárskom priemysle, kúpeľníctve, strojárenskom priemysle a  iných vlhkých prevádzkach. Pri aplikácii pomocou napeňovacieho zariadenia vytvára pevnú bohatú a priľnavú penu, vďaka čomu sa týmto prostriedkom výborne čistia nielen vodorovné, ale aj zvislé povrchy. Cena za 10l.

Dávkovanie:

Pri bežnom použití sa doporučuje dávkovať CLEO od 1 do 10 %, v prípade potreby sa lokálne môžu použiť aj vyššie koncentrácie alebo priamo koncentrát, v takomto prípade však treba ošetrované miesto dôkladne opláchnuť vodou, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu povrchu. 

Použitie:

Vzhľadom na vysokú účinnosť je použiteľný pre rôzne aplikácie najmä v prípade, že znečistenie tvorí zmes anorganických usadenín s tukmi.

Potravinársky priemysel:

Čistenie technologických zariadení a povrchov v mliekárenskom priemysle, pivovarníctve a vinárstve, v pekárenskom priemysle, kuchyniach, dobre odstraňuje hrdzu a mastnoty v kombinácii s rôznymi druhmi anorganických „kameňov“ a pod.

Ťažký priemysel:

Na čistenie zaťažených povrchov v strojárenskom priemysle, najmä pri odstraňovaní hrdze.

Ľahký priemysel:

Na čistenie povrchov  v  automobilovom  priemysle,  na  čistenie  vozňov  železničnej a autobusovej dopravy, v sklárskom priemysle, a pod.

Služby:

V kúpeľníctve na čistenie povrchov bazénov, v rôznych druhoch vlhkých prevádzok ako napr. práčovne.

Aplikačné metódy:

Prípravok sa riedi zásadne chladnou, nanajvýš vlažnou vodou. Je možné používať ho klasickou ručnou metódou, v čistiacich strojoch, ktoré majú zabudované zariadenie na odsávanie peny, ako aj v napeňovacom zariadení, alebo vo vysokotlakových čistiacich strojoch s penovým adaptérom.

Nakoľko sa jedná o prípravok mimoriadnej účinnosti, prosíme Vás, aby ste pri práci s výrobkom dodržali doporučený postup a použili prostriedky na ochranu Vášho zdravia. Taktiež je vhodné aplikačný roztok pred vlastným použitím odskúšať na malej ploche, aby sa predišlo prípadnému poškodeniu čisteného povrchu.

Prípravok zásadne nemiešajte s inými chemickými prípravkami!

Technické parametre

Katalóg náhradých dielov

Inovácie produktu

SSCTM - Soft surface cleaning

Výborné čistiace výsledky na tvrdých a mäkkých podlahách

Mimoriadne produktívny a tichý v porovnaní s bežnými výrobkami.

Predlžuje čas potrebný na pravidelné čistenie kobercov.