Nástavec VT - dvojtryskový P70

  • Vysokotlaký predlžovací nástavec s 2 tryskami 
  • Vhodný ako doplnkové príslušenstvo pre čistič PW - H100

 

 

0.00€
Vysokotlakové čistiace stroje
Príslušenstvo