CLEO

Kyslý čistiaci prostriedok na báze nepenivých tenzidov, v odpadových vodách biologicky ľahko rozložteľný. Rozpustný vo vode, vhodný pre povrchy odolné kyselinám, ako sú PVC podlahovina a pod. Neobsahuje fosfáty. Dobre odstraňuje vodný kameň, hrdzu, nepoškodzuje chrómované povrchy.
Vlastnosti: Mimoriadne účinný penivý kyselinový čistiaci prostriedok určený na odstraňovanie nečistôt spôsobených anorganickými usadeninami, ako je vodný, mliečny a pivný kameň, hrdza a pod., najmä v potravinárskom priemysle, kúpeľníctve, strojárenskom priemysle a  iných vlhkých prevádzkach. Pri aplikácii pomocou napeňovacieho zariadenia vytvára pevnú bohatú a priľnavú penu, vďaka čomu sa týmto prostriedkom výborne čistia nielen vodorovné, ale aj zvislé povrchy. Cena za 10l.
Dávkovanie: Pri bežnom použití sa doporučuje dávkovanie od 1 do 10 %, v prípade potreby sa lokálne môžu použiť aj vyššie koncentrácie alebo priamo koncentrát, v takomto prípade však treba ošetrované miesto dôkladne opláchnuť vodou, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu povrchu.
 
Použitie: Vzhľadom na vysokú účinnosť je použiteľný pre rôzne aplikácie najmä v prípade, že znečistenie tvorí zmes anorganických usadenín s tukmi.
 
 
Potravinársky priemysel: Čistenie technologických zariadení a povrchov v mliekárenskom priemysle, pivovarníctve a vinárstve, v pekárenskom priemysle, kuchyniach, dobre odstraňuje hrdzu a mastnoty v kombinácii s rôznymi druhmi anorganických „kameňov“ a pod.
 
Ťažký priemysel: Na čistenie zaťažených povrchov v strojárenskom priemysle, najmä pri odstraňovaní hrdze.
 
Ľahký priemysel: Na čistenie povrchov  v  automobilovom  priemysle,  na  čistenie  vozňov  železničnej a autobusovej dopravy, v sklárskom priemysle, a pod.
 
 
Služby: V kúpeľníctve na čistenie povrchov bazénov, v rôznych druhoch vlhkých prevádzok ako napr. práčovne.
 
Aplikačné metódy: Prípravok sa riedi zásadne chladnou, nanajvýš vlažnou vodou. Je možné používať ho klasickou ručnou metódou, v čistiacich strojoch, ktoré majú zabudované zariadenie na odsávanie peny, ako aj v napeňovacom zariadení, alebo vo vysokotlakových čistiacich strojoch s penovým adaptérom.
 
 
Nakoľko sa jedná o prípravok mimoriadnej účinnosti, prosíme Vás, aby ste pri práci s výrobkom dodržali doporučený postup a použili prostriedky na ochranu Vášho zdravia. Taktiež je vhodné aplikačný roztok pred vlastným použitím odskúšať na malej ploche, aby sa predišlo prípadnému poškodeniu čisteného povrchu.
 
 
Prípravok zásadne nemiešajte s inými chemickými prípravkami!
0.00€
Čistiace prostriedky